Wskaźniki

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych firmy Flash Net

Średni czas oczekiwania na instalację łącza wynosi około tygodnia:

średnia roczna: 4.87

średnia półroczna: 5.02

Ale w 90% przypadków czas oczekiwania na instalację wynosi poniżej 4 dni

średnia roczna dla 90% klientów: 4.12

średnia półroczna dla 90% klientów: 3.87

Czas usunięcia uszkodzenia (nie obejmuje przypadków,w których uszkodzenie nastąpiło z winy abonenta, wskutek klęski żywiołowej lub dotyczy wyłącznie uszkodzenia urządzenia końcowego abonenta) około 4 godzin

W ciągu roku przyjmujemy 48 zgłoszeń serwisowych na każde 100 łączy, ale tych dotyczących przyczyn po stronie dostawcy jest tylko 25%

Wskaźnik reklamacji poprawności faktur: 0.0636%

Maksymalna osiągnięta w naszej sieci prędkość transmisji danych:

down: 67130kbps / up: 45740kbps

Niestety takich łączy jeszcze nie sprzedajemy…

Opóźnienia (do routera brzegowego Flashnet): średnie: 22ms, jitter: 11ms